Program Karta Młodego Przedsiębiorcy dla młodych zabrzańskich przedsiębiorców

Adresatem programu są osoby fizyczne do 35 roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Program oferuje młodym przedsiębiorcom preferencje, ulgi, zniżki i udogodnienia oferowane przez lokalne firmy i instytucje.

czytaj więcej

Dodatkowe pieniądze na rozwój turystyki industrialnej

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza dostaną dwukrotnie wyższą dotację z Ministerstwa Energii. Dotacja dla obu podmiotów wyniesie 6 mln zł. czytaj więcej

II miejsce dla modernizacji Targowiska Miejskiego “Pod Ratuszem”

Modernizacja Targowiska Miejskiego „Pod Ratuszem”, usytuowanego przy ul. św. A. Boboli, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2015” w kategorii: „Rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych”. Wyróżnienie oznacza zajęcie II miejsca w tej kategorii.

czytaj więcejAnkieta

Jaki czynnik warunkuje dobrą inwestycję?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Newsletter

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Promocja terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
Koszt całkowity: 805.412,16 PLN
Dofinansowanie z EFRR (85%): 555.235,47 PLN
Wkład własny Beneficjenta (Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.): 250.176,69 PLN
“Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”
Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl