XXV Gala Laurów Kompetencji i Umiejętności

„Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć” – te słowa Carol Dweck przyświecały tegorocznej, jubileuszowej XXV Gali Laurów Kompetencji i Umiejętności zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczystość odbyła się 5 stycznia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

czytaj więcej

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka nagrodzone!

W XVI edycji prestiżowego konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016” główną nagrodę w kategorii „Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital” zdobyło Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego w Zabrzu. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się 19 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie.

czytaj więcej

Nowe tereny inwestycyjne w strefie w Zabrzu

Strefa ekonomiczna w Zabrzu została powiększona o 44 hektary i zajmuje powierzchnię 157 hektarów. Miasto ma do dyspozycji kolejnych 19 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. W strefie i na terenach przyległych do niej funkcjonuje 10 firm.

czytaj więcejAnkieta

Jaki czynnik warunkuje dobrą inwestycję?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Newsletter

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Promocja terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
Koszt całkowity: 805.412,16 PLN
Dofinansowanie z EFRR (85%): 555.235,47 PLN
Wkład własny Beneficjenta (Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.): 250.176,69 PLN
“Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”
Informacje źródłowe na temat RPO WSL 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl